Moodle

Michaela:  Zabývám se správou a nastavením systému Moodle již více než 7 let. Mám za sebou mnoho instalací, mnoho školení a mnoho vytvořených kurzů.  Základy didaktiky a tutorování eLearningových kurzů jsem získala na Západočeské Univerzitě v Plzni. Další znalosti přišly s praxí.

Ano, přiznávám, Moodle je mou obrovskou vášní! 🙂 www.moodle.org

Moodle je modulové vzdělávací prostředí, které umožňuje nejen online výuku, ale také vytvoření celého kurzu, včetně jeho obsahu. Je tedy i autorským nástrojem. Součástí je editor s možností přepnutí na HTML kód. Tím, že Moodle je distribuován jako open source, je zajištěna jeho nekonečná variabilita a plná legální dostupnost. Díky všestrannosti systému se Moodle stal nejvyužívanějším prostředím nejen v České republice.

V rámci vzdělávacích projektů ESF jsem vytvořila v Moodle mnoho kurzů zabývající se oblastí ICT. Ke každému z kurzů jsem vytvořila také  studijní oporu ve formě pracovního sešitu. Uvádím zde (některá) témata, která jsem zpracovala:

 • Obsluha PC
 • Technik PC – Správce sítě
 • Školní vzdělávací a informační systém Moodle
 • Admin – správce školního/třídního portálu
 • Práce s LMS Moodle: orientace v systému
 • eLearning v distančním vzdělávání
 • Školní vzdělávací systém, funkce, správa, administrace, možnost využití, vhodnost nasazení, technické zpracování, implementace a správa administračního softwaru
 • Metodika online vzdělávání, motivace žáka k využití školního portálu pro samostatnou přípravu na výuku
 • Výhody LMS systému aneb Jak na úkoly online
 • MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint a Internet Explorer
 • Zpracování multimedií
 • Využití ICT ve výuce technických a přírodovědných oborůEIA a SEA aplikace procesů posuzování vlivů na životní prostředí (zpracovaný pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze – Fakultu životního prostředí, pracovní sešit ke stažení: EIA – 3MB, formát pdf)

Zajímá Vás konkrétní téma? Napište mi na micha@mm3net.eu, zašlu Vám konkrétní odkaz na kurz v Moodle a pracovní sešit ve formátu pdf zdarma 🙂

Moodle je LMS – learning management system je systém na řízení vzdělávání, na distribuci kurzů prostřednictvím internetu / intranetu. Od kvalitního vzdělávacího systému většinou očekáváme hlavně tyto nástroje

 • Nástroje pro tvorbu a správu kurzů: nástroje, které umožňují vytvářet a modifikovat moduly a disciplíny jednotlivých kurzů, zařazovat disciplíny do jednotlivých modulů, aktualizovat je, sledovat studium v daných kurzech apod.
 • Nástroje pro verifikaci a zpětnou vazbu (feedback): nástroje pro autotestování a zpětnou vazbu studentů.
 • Nástroje pro administraci kurzů: nástroje, které umožňují přehled o všech disciplínách, o studijních výsledcích, o činnosti tutorů., dále nástroje pro správu a evidenci žáků.
 • Standardizace: vede ke zjednodušení exportu a importu kurzů do různých standardizovaných LMS.
 • Komunikační nástroje: umožní komunikaci v rámci studijního systému, řadíme sem diskusní skupiny, konference a různé chaty.
 • Nástroje pro evaluaci: jejich cílem je zhodnotit kurz.