Osvědčení

Michal Mudroch Bureš má platné Osvědčení o přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle §15 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 Sb. a vyhlášky ČBÚ č. 75/02 Sb. §9 odst. 5.

Zkoušku vykonal podle §7, §8.1 a §8.2 Vyhlášky 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice a je pověřen činností pracovníka znalého s vyšší kvalifikací.

Prohlédněte si některé z našich akreditací a certifikátů: